Recent results from photon-induced fission at the S-DALINAC
Paper i proceeding, 2013

Författare

M. Freudenberger

A, Göök

C. Eckardt

J. Enders

Andreas Oberstedt

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

S. Oberstedt

World Scientific

343-
978-981-4525-42-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-981-4525-42-8

Mer information

Skapat

2017-10-07