Proton-Muon Energy Correlation in the Crystal Ball
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Instrumentation

NaI

Detector

Författare

Simon Lindberg

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Ronja Thies

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Thomas Axelsson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Vedad Babic

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

K. Boretzky

Alexandre Charpy

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

E. Fiori

I. Gasparic

Per M Hansson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Andreas Martin Heinz

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Håkan T Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Johannes Laurell Håkansson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Nikita S Kudelkin

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Mikel Mårtensson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Thomas Nilsson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

R. Plag

Niklas Rosholm

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

D. Rossi

H. Simon

Fredrik Strannerdahl

Chalmers, Fundamental fysik

GSI Scientific Report 2012

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13