Evolution of knowledge and actors : the case of biotechnology
Licentiatavhandling, 2005

innovation

biotechnology

knowledge

Författare

Johan Brink

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Arbetslivsstudier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08