Riesz potentials and Riesz operators on some solvable Lie groups of type NA
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Magnus Wängefors

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1997:33

Mer information

Skapat

2017-10-06