The rule of false : early applications and conjectured transmissions
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Li Ma

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1993:15

Mer information

Skapat

2017-10-07