Variation of surfaces using differentiable non-linear transforms
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Daniel Johansson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:35

Mer information

Skapat

2017-10-08