Design and construction of organic molecules for use in molecular electronics : rigid molecules ordered on a surface through self-assembly
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Daniel Nilsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Organisk kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:1

Mer information

Skapat

2017-10-06