Role of surface oxides on sintering and nitrogen alloying of high speed steel powder
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Henrik Borgström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology: 2

Mer information

Skapat

2017-10-07