Putting a Price on Sustainability
Kapitel i bok, 2014

Building Certification Systems

LEED

value

BREEAM

Författare

Holger Wallbaum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Annika Feige

The Economy of Sustainable Construction

301-303
9783944074078 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Nationalekonomi

ISBN

9783944074078

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12