Surveying of urban surface materials and impervious areas using remote sensing
Rapport, 2004

Författare

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06