Surveying of urban surface materials and impervious areas using remote sensing
Rapport, 2004

Författare

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik