The dynamics and organisation of the Swedish IT industry 1990-2004
Licentiatavhandling, 2006

industry

organisation

information technology

organisational ecology

Sweden

dynamics

Författare

Magnus Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Mer information

Skapat

2017-10-07