Anions and Derived Salts with High Dissociation in Non-Protogenic Solvents
Patentansökan, 2012

Uppfinnare

Erlendur Jonsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jónsson Erlendur

PCT/EP 2012/072858

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15