Excited triplet state dynamics and energy transfer in porphyrin D-B-A systems
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Mattias P Eng

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:5

Mer information

Skapat

2017-10-08