Electron transfer mechanisms : investigations of porphyrin-based donor-acceptor systems
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Mikael Winters

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:4

Mer information

Skapat

2017-10-07