Nonisothermal moisture transport in Scots pine : an experimental study of driving potentials and moisture transport coefficients
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Ingemar Segerholm

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Publication - Department of Building Technology, Building Materials, Chalmers University of Technology: 04:1

Mer information

Skapat

2017-10-07