Rheology of cementitious materials : effects of geometrical properties of filler and fine aggregate
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Oskar Esping

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Kompositmaterial och -teknik

Publication - Department of Building Technology, Building Materials, Chalmers University of Technology: 04:3

Mer information

Skapat

2017-10-07