Discrete event simulation as a supporting tool for decision-making in virtual enterprises
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Joacim Johnsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology: 28

Mer information

Skapat

2017-10-07