Konvertering av direktelvärmda flerbostadsområden : beslutsunderlag och drivkrafter
Licentiatavhandling, 2004

Energisparande -- byggnadsteknik

Författare

Magnus Stjerndahl

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: 2004:01

Mer information

Skapat

2017-10-07