Multiscale material modeling of duplex stainless steel
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Robert Lillbacka

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology: 2004:1

Mer information

Skapat

2017-10-07