3-D modeling of conventional and HCCI diesel combustion
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Jonas Gustavsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2004:3

Mer information

Skapat

2017-10-07