District heating pipes : heat losses and environmental impacts
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Camilla Holmgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsfysik: 04:2

Mer information

Skapat

2017-10-07