The impact of project characteristics on temporary logistics solutions
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Nina Modig

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology : 59

Mer information

Skapat

2017-10-07