On organizing for quality management
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Stefan Book

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Licentiate thesis - Department of Quality Sciences, Chalmers University of Technology: 10

Mer information

Skapat

2017-10-07