Modular verification and synthesis of discrete event systems : with application to coordination of industrial robots
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Hugo Flordal

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 512

Mer information

Skapat

2017-10-06