Adaptive finite element methods for the Reynolds thin film model with cavitation
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Bertil Nilsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:6

Mer information

Skapat

2017-10-07