Studies of thermoacoustic instabilities in a combustor
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Pratap Sathiah

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2004:4

Mer information

Skapat

2017-10-07