Marine paints - optimizing biocide release
Licentiatavhandling, 2005

Författare

PAUL HANDA

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:7

Mer information

Skapat

2017-10-07