Delta 18 oxygen and delta 13 carbon for limestones, calcite fissure fillings and calcite precipitate from Sweden.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

stable isotopes

calcite

Författare

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

GFF

1103-5897 (ISSN)

Vol. 106 2 127-130

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07