Integrated receiver for fiber optical communications
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Magnus Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 14

Mer information

Skapat

2017-10-07