Is water a cruical factor in the oxidation of FeCrAl alloys? : an experimental investigation of Kanthal
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Helena Götlind

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:11

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-03