tC, a novel and unique fluorescent probe for DNA studies : synthesis, photophysical and structural characterization
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Peter Sandin

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:10

Mer information

Skapat

2017-10-08