Electromagnetic scattering from periodic structures and their optimization
Licentiatavhandling, 2005

Författare

DAVID DEGERFELDT

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:11

Mer information

Skapat

2017-10-08