Population balance modelling of the high shear wet granulation process
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Anders Jansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:15

Mer information

Skapat

2017-10-08