SU8 Ridge Gap Resonator
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

MEMSWAVE, 2013, Potsdam, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07