SU8 Ridge Gap Resonator
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

MEMSWAVE, 2013, Potsdam, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07