Electromagnetic optimization and scattering using a hybrid method in time domain
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Tomas Halleröd

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:12

Mer information

Skapat

2017-10-08