Hydrophilic polymers in tablets : evaluation of lipid/polymer microparticles and the water granulation step
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Jenny Herder

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:16

Mer information

Skapat

2017-10-08