Aspects of fixed-point implementation of multiuser detectors in WCDMA
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Hongxia Zhao

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 2005:19

Mer information

Skapat

2017-10-08