Computational diffusion MRI: Tensor-based models for diffusion imaging of the brain
Licentiatavhandling, 2014

Tensor estimation

High order tensor (HOT)

Diffusion MRI

Repeated measurements

Single-shell acquisition

HB3
Opponent: Assoc. Prof. Alexander Leemans, Utrecht University, The Netherlands

Författare

Mohammad Alipoor

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Signalbehandling

Medicinsk bildbehandling

HB3

Opponent: Assoc. Prof. Alexander Leemans, Utrecht University, The Netherlands

Mer information

Skapat

2017-10-07