Single-mode VCSELs
Kapitel i bok, 2013

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

VCSELs: Fundamentals, Technology and Applications of Vertical Cavity Surface Emitting Lasers

119-144
978-3-642-24985-3 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1007/978-3-642-24986-0_4

ISBN

978-3-642-24985-3

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02