Single-mode VCSELs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Springer Series in Optical Sciences

0342-4111 (ISSN)

Vol. 166 119-144

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1007/978-3-642-24986-0_4

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-11