Integrated retardation control
Licentiatavhandling, 2002

retardation economy

genetic algorithms

transport efficiency

retardation control

neural networks

road slope estimation

driving strategies

foundation brakes

gearshifting

auxiliary brakes

Kalman filtering

mass estimation

Författare

Peter Lingman

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08