HFC-365mfc and cyclopentane as blowing agents in polyurethane insulation of distric heating pipes
Licentiatavhandling, 2002

1

3-pentaflurorbutane

cyclopentane

diffusion

thermal performance

1

rigid polyurethane foam

twin pipe

3

HFC-365mfc

1

district heating

Författare

Sara Mangs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07