Prosodic expressions of emotions and attitudes in communicative feedback
Kapitel i bok, 2013

attitude

emotion

communicative feedback

Prosodic expression

Författare

Gustaf Lindblad

Göteborgs universitet

Jens Allwood

Göteborgs universitet

Allwood, J,. Ahlsén, E., Paggio, P. (2013). Proceedings of the Fourth Nordic Symposium on Multimodal Communication, Nov 15-16, University of Gothenburg. NEALT Proceedings Series No. 21.

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13