A transmitter and a corresponding receiver
Patentansökan, 2013

Uppfinnare

Zhongxia Simon He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Jonas Hansryd

Ericsson AB

Europe PCT/EP2013/071345

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15