Statistical modelling of lateral vehicle loads
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:[55]

Mer information

Skapat

2017-10-06