Eva har sikte på kometen
Artikel i övrig tidskrift, 2014

I slutet av november riktas världens astronomiska blickar mot komet ISON. Vid Onsala rymdobservatorium är man redo, och projektledare är Eva Wirström.

Författare

Robert Cumming

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Populär Astronomi

1650-7177 (ISSN)

Vol. 14 3 22-24

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Skapat

2017-10-08