Fast Orthoconic Antiferroelectric Liquid Crystals for Field-Sequential Color Applications
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mattias Wessling

David Elfström

David Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Sven Lagerwall

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Per Rudquist

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

SID Symposium Digest of Technical Papers

Vol. 43 1 456-458

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07