Modelling and simulation of diesel sprays : Lagrangian multicomponent fuel treatment
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Anna Häggström

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Fysik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2004:6

Mer information

Skapat

2017-10-06