Fissure fillings from Finnsjön and Studsvik, Sweden. Identification, chemistry and dating.
Artikel i övriga tidskrifter, 1982

Fissure filling

Författare

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

SKB Technical Report SKB TR 82-20.

0348-7504 (ISSN)

76 pp.-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06