Fissure fillings from Gideå, central Sweden.
Artikel i övriga tidskrifter, 1983

Fisure filling

Författare

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

SKB/KBS Technical Report TR 83-74.

0348-7504 (ISSN)

45 pp.-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06