Stable isotope evidence on the origin of calcite fissure infillings within the Svecokarelian province of Sweden.
Paper i proceeding, 1983

stable isotopes

calcite

Författare

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

Extended abstracts, 4th International symposium on water-rock interaction, Aug.29-Sept.3, Misasa, Japan, 1983.

265-268.

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06